שירותים


בבוקר - עבודה בביה"ס:

מהות התפקיד: להוות דמות חינוכית, מחבקת, צעירה ובוגרת בתוך מערכת פורמלית - מקצועית, דמות שמחוברת וקשובה לילדים ומקשרת בינם לבין צוות ביה"ס. מטרותיו של השינשין במסגרת זו: 1. להכניס חינוך בלתי פורמלי לתוך מסגרת החינוך הפורמלי 2. להצליח לייצר עבור הילדים דמות של אח בוגר 3. לייצר רצוף חינוכי על ידי ניצול מסגרת לטובת גיוס הילדים לפעילות אחה"צ

אחה"צ - עבודה ביחידות הנוער במתנ"סים:

מהות התפקיד: להוות דמות מובילה בתוך הקהילה וכחלק ממנה, דמות שמחזקת את החוסן הקהילתי ואת הזיקה של הפרטים לקהילה. כל זאת תוך התמקדות בפעילות יחידת הנוער. מטרותיו של השינשין במסגרת זו: 1. לתת מענה לצרכי קהילת בני הנוער בישוב על ידי קיום פעילות חינוכית בלתי פורמלית 2. ליווי בני הנוער בשעות הפנאי שלהם כדמות מכוונת וקשובה 3. יישום הרצף החינוכי שהחל בפעילות מסגרות הבוקר 4. העצמה וטיפוח מנהיגות בקרב בני הנוער בישוב הן על ידי קבוצות הפעילות והן על ידי שימוש דוגמא אישית 5. דמות שמהותה להיות נוכחת בחייהם של בני הנוער, על כל המשתמע מכך.

אתר זה נבנה באמצעות